Misyon

Mevlana Değişim Programı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile başka ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Ofis Koordinatörlüğü olarak misyonumuz üniversiteler ile uluslararası sürdürebilir iş birlikleri kurarak öğrencilerimizin ve akademik personelimizin uluslararası alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmektir. Mevlana Değişim Programı ile kültürlerarası iletişimin ve etkileşimin arttırılarak sınırların kaldırılması ve kültürel anlamada farkındalık sağlamak amaçlanmaktadır. 

Vizyon

Misyonumuz gereği uluslararasılaşmayı daha da arttırarak kurulan akademik iş birliklerini güçlendirerek sürdürmeyi, yeni akademik iş birlikleri kurmayı ve üniversitemizin uluslararası tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir.